Önsöz

MUĞLA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ege Bölgesinin güneyinde bulunan Muğla, Hisar dağı (Asar dağı) eteklerinde ovaya doğru yayılmış, kendine özgü mimarisi, dar sokakları ve herbiri turizm cenneti ilçeleri ile tam anlamı ile bir turizm merkezidir. Dalaman, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bodrum gibi tatil ve turizm bölgeleri ile dünyaca tanınan ve 1124 km uzunluğundaki kıyı bandının çevrelediği eşsiz tabiatı, tarihi ve kültürel özellikleri gelişmiş, nitelikli turistik alt yapısı ile Muğla ili yılda 3 milyon kişiyi aşan sayıda yabancı ve bu sayıdan daha fazla olmak  üzere yerli turisti misafir etmektedir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine (ADNKS/2009) göre Muğla ilinin toplam nüfusu 802.381 kişi olup, bunların 410.089’u erkek,  392.292’ u kadınlardan oluşmaktadır.  Merkez ilçe şehir nüfusu 339.757, belde ve köy nüfusu 462.624’tür. Muğlada merkez hariç 11 ilçe, 65 belediye ve 395 köy bulunmaktadır. Muğlanun ilçeleri; Kavaklıdere, Datça, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Yatağan, Marmaris, Bodrum, Milas, Fethiye ilçeleridir.
 
Muğla, muhteşem doğası ve ılıman iklimi ile önemli bir turizm kenti olmasının yanısıra gerek kırsal nüfusu gerekse de ekolojik avantajları nedeni ile önemli bir tarım şehridir. Uygun iklim özellikleri ile Türkiyede üretilen birçok ürünün yetiştirilebildiği bir ekoloji sahibidir. Türkiyedeki toplam tarım arazilerinin  % 1’i, orman arazilerinin  % 4’ü, çayır-mera arazilerinin ise % 0,16’sı Muğla ilinde bulunmaktadır. Muğla topraklarının %62’si orman arazisi, % 20’si tarım arazisi, % 3’ü çayır-mera ve % 15’i diğer arazilerden oluşur.
 
Tarımsal üretimde yıllara göre değişiklikler meydana gelmekle birlikte zeytin, domates, narenciye,  tütün, pamuk, nar, narenciye, yem bitkileri, bal ve su ürünleri önemli tarımsal ürünlerdir.  Muğla Türkiyede arıcılığın en önemli merkezlerinden biridir. Yörede hem arı hem de çam balı bulunmaktadır. Marmaris ilçesi çam balı ile ünlüdür. Özellikle Marmaris-Köyceğiz hattına özgü bir diğer ürün günlük ağacından elde edilen ve parfümeri ile eczacılıkta kullanılan sığla yağı oldukça meşhurdur.
 
Muğla’da üretilen zeytinin yaklaşık %20’si sofralık % 80’i ise yağlık olarak değerlendirilmektedir.Türkiye Zeytinyağı sektöründe 300-350 bin tonluk bir rafine kapasitesi mevcuttur. Sektörde büyük çoğunluğu klasik sistemle üretim yapan küçük ölçekli ve dağınık 813 adet yağhane bulunmaktadır. Bu yağhanelerin hepsi ham zeytin yağı üretmektedir ve küçük ölçekli işletmelerdir. Ayrıca Muğlada 1 adet rafine zeytinyağı fabrikası da bulunmaktadır.
 
Muğla’da 1 adet merkez 21 adet ilçelerde olmak üzere, 22 adet Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır.
 
Yatağan ilçesinde Yatağan Termik Santralı, Yeniköy’de Yeniköy Termik Santralı, Kemerköy’de Kemerköy Termik Santralı bulunan Muğlanun maden yatakları zengindir. Bu sektörde Yatağan linyit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Muğla ayrıca önemli bir mermercilik merkezidir. Bu enerji ve madencilik üretim tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. Ayrıca Dalaman ilçesinde Kağıt Fabrikası (eski adı SEKA, yeni adı MOPAK) bulunmaktadır.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında 13.cü sırada yer alan Muğlanın 2001 senesi itibariyle GSYİH’sının sektörel dağılımı incelemesine göre, %65’lik pay ile hizmet sektörü, % 18 tarım ve % 17 sanayi sektörü izlemektedir. 1987-2001 döneminde % 5,7 oranı ile hizmetler sektörü Muğlanın en çok büyüyen sektörü olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.